Các dịch vụ

Trở thành đối tác

Tiếng việt

Liên hệ

VietGo Driver - Hoạt động thế nào?

Kiến tiền từ chiếc xe của bạn

Từ khách hàng quanh bạn. Bất cứ khi nào!

Không thu phí sử dụng ứng dụng. Đăng ký Online dễ dàng trong vài phút

Tải ngay miễn phí

Tải ngay miễn phí

Dễ dàng nhận chuyến

Nhận chuyến nhanh chóng, tự chọn chuyến, trả giá với khách hàng để có chuyến đi có lời nhất cho bạn

ƯU ĐIỂM

Đăng ký nhanh chóng

2 in 1 App. Tải ứng dụng VietGo Driver đăng ký trong vài phút

Không thu phí

Khách hàng thanh toán cho bạn hoàn toàn bằng tiền mặt

0%

Hoàn toàn tự do

Tự bạn chọn chuyến trong danh sách chuyến đi và kiếm tiền bất cứ lúc nào bạn muốn

SỬ DỤNG VIETGO DRIVER THẬT DỄ DÀNG

Nhận chuyến dễ dàng, không thu chiết khấu

1