CHÍNH SÁCH PHÍ

Trước tiên VIET-GO chân thành cảm ơn Quý đối tác đã tham gia hợp tác trong thời gian qua và trong thời gian tới. 
VIET-GO trân trọng kính gửi đến Quý đối tác biểu phí dịch vụ hợp tác giữa VIET-GO và Quý đối tác, cụ thể như sau.


Biểu phí được phân biệt theo cấp tài khoản của tài xế, bao gồm.
- Tài khoản hạng Vàng: Tiêu chuẩn của tài xế cấp tài khoản hạng Vàng:
+ Tỷ lệ nhận chuyến: 80% số cuốc phát đến cho tài xế
+ Tỷ lệ huỷ chuyến: Dưới 20%
+ Tỷ lệ sao: 4.5 sao
+ Dư ví tài khoản: >200K
- Tài khoản hạng Bạc: Tiêu chuẩn của tài xế cấp tài khoản hạng Bạc:
+ Tỷ lệ nhận chuyến: 70% số cuốc phát đến cho tài xế
+ Tỷ lệ huỷ chuyến: Dưới 30%
+ Tỷ lệ sao: 4.5 sao
+ Dư ví tài khoản: >200K
- Tài khoản hạng Đồng: Tiêu chuẩn của tài xế cấp tài khoản hạng Đồng:
+ Tỷ lệ nhận chuyến: 65% số cuốc phát đến cho tài xế
+ Tỷ lệ huỷ chuyến: Dưới 35%
+ Tỷ lệ sao: 4.0 sao
+ Dư ví tài khoản: >100K
- Tài khoản Thông thường: Tiêu chuẩn của tài xế cấp tài khoản hạng thông thường:
+ Tỷ lệ nhận chuyến: 60% số cuốc phát đến cho tài xế
+ Tỷ lệ huỷ chuyến: Dưới 40%
+ Tỷ lệ sao: 3.5 sao
+ Dư ví tài khoản: >1K

Chính sách phí dành cho đối tác lái xe
Hướng dẫn nạp tiền vào ví tài khoản tài xế

Phí áp dụng cho các cấp tài khoản:
- Tài khoản hạng Vàng:
+ Phí sử dụng ứng dụng: 0%
+ Thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT: 4.5%
+ Tổng phí: 4.5%
- Tài khoản hạng Bạc:
+ Phí sử dụng ứng dụng: 4%
+ Thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT: 4.5%
+ Tổng phí: 8.5%
- Tài khoản hạng Đồng:
+ Phí sử dụng ứng dụng: 8.5%
+ Thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT: 4.5%
+ Tổng phí: 13%
- Tài khoản thông thường:
+ Phí sử dụng ứng dụng: 15.5%
+ Thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT: 4.5%
+ Tổng phí: 20%
Phí áp dụng cho chuyến đặt trước:
- Tổng phí chuyến đặt trước (Phí sử dụng ứng dụng + thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân): 10%
- Chỉ các tài khoản hạng Đồng trở lên mới nhận được các chuyến đặt trước.

Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ ngày 10/12/2018
- Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Đối tác lái xe với VIET-GO.

Nếu cần hỗ trợ thêm Quý đối tác vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: hotro@viet-go.com hoặc Chat với chúng tôi qua nút Chat ở màn hình bên phải dưới đây.

Đội ngũ Vietgo rất hân hạnh được hỗ trợ bạn.
Trân trọng!